همه
پیتزا

پیتزا مخصوص سر آشپز

فیله گوساله-ژامبون گوشت-پنیر-قارچ-فلفل دلمه
۲۵,۰۰۰تومان ۲۴,۵۰۰تومان
تعداد:

پیتزامخصوص کالباس

۱۸,۰۰۰تومان ۱۶,۲۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مخلوط کالباس و مرغ

۱۸,۰۰۰تومان ۱۶,۲۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ وگوشت

گوشت چرخ کرده گوسفند
۲۲,۵۰۰تومان ۲۰,۲۵۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و مرغ

درجه1
۲۰,۰۰۰تومان ۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف(آتن)

گوشت گاو تازه
۲۶,۵۰۰تومان ۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا پپرونی

۱۸,۵۰۰تومان ۱۶,۷۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سبزیجات

درجه1
۱۴,۰۰۰تومان ۱۲,۶۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ وپنیر

۱۳,۵۰۰تومان ۱۲,۲۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مارگارینا

۱۳,۰۰۰تومان ۱۱,۷۰۰تومان
تعداد:

پیتزا اسفناج

درجه1
۱۳,۰۰۰تومان ۱۱,۷۰۰تومان
تعداد:

پیتزا چهارفصل

درجه1
۲۷,۰۰۰تومان ۲۴,۳۰۰تومان
تعداد:

پیتزا ایتالیایی

درجه1
۲۶,۵۰۰تومان ۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مکزیکی

۲۲,۵۰۰تومان ۲۰,۵۰۰تومان
تعداد:

فیله مرغ سوخاری(پنج تکه)

3 تکه
۲۱,۵۰۰تومان ۱۹,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک اسفناج با نان سیر

درجه1
۱۳,۰۰۰تومان ۱۱,۷۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا مخصوص سرآشپز

۲۰,۰۰۰تومان ۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا مخصوص کالباس

۱۵,۵۰۰تومان ۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا قارچ و گوشت

۱۸,۵۰۰تومان ۱۶,۷۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا قارچ و مرغ

۱۸,۰۰۰تومان ۱۶,۲۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا رست بیف(آتن)

۲۰,۰۰۰تومان ۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا پپرونی

۱۵,۵۰۰تومان ۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا سبزیجات

۱۲,۰۰۰تومان ۱۰,۸۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا اسفناج

۱۱,۰۰۰تومان ۹,۹۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا مکزیکی

۱۸,۵۰۰تومان ۱۶,۷۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا مخلوط کالباس ومرغ

۱۵,۵۰۰تومان ۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

همبرگر

۱۰,۰۰۰تومان ۹,۰۰۰تومان
تعداد:

چیزبرگر

درجه1
۱۱,۰۰۰تومان ۹,۹۰۰تومان
تعداد:

قارچ برگر

درجه1
۱۱,۰۰۰تومان ۹,۹۰۰تومان
تعداد:

دوبل برگر

درجه1
۱۹,۰۰۰تومان ۱۷,۱۰۰تومان
تعداد:

سیب زمینی سرخ شده

درجه1
۶,۵۰۰تومان ۵,۹۰۰تومان
تعداد:

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

درجه1
۸,۰۰۰تومان ۷,۲۰۰تومان
تعداد:

سالادفصل

درجه1
۶,۰۰۰تومان
تعداد:

نان سیر

درجه1
۸,۰۰۰تومان
تعداد:

دلسترقوطی

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه قوطی

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

۱۰۰تومان
تعداد: