همه
کباب
سرخ شده
چلو
غیره
نوشیدنی

کباب کوبیده گوسفندی

هر سیخ
۶,۵۰۰تومان ۶,۲۰۰تومان
تعداد:

کباب کوبیده مرغ

هرسیخ
۳,۰۰۰تومان ۲,۸۵۰تومان
تعداد:

جوجه بدون استخوان(۲۰۰ گرمی)

هرسیخ
۱۰,۰۰۰تومان ۹,۵۰۰تومان
تعداد:

جوجه بدون استخوان ۳۰۰ گرمی

هرسیخ
۱۵,۰۰۰تومان ۱۴,۳۰۰تومان
تعداد:

بال و بازومرغ( ۶تیکه)

هرسیخ
۱۰,۰۰۰تومان
تعداد:

بال و بازومرغ (۸ تیکه)

هرسیخ
۱۳,۰۰۰تومان ۱۲,۴۰۰تومان
تعداد:

بازو مرغ(۵ تیکه)

هرسیخ
۱۰,۰۰۰تومان ۹,۵۰۰تومان
تعداد:

بازو مرغ(۷ تیکه)

هر سیخ
۱۳,۰۰۰تومان ۱۲,۴۰۰تومان
تعداد:

بال مرغ(۸ تیکه)

.
۱۰,۰۰۰تومان ۹,۵۰۰تومان
تعداد:

بریانی(با مرغ گرم )

200 گرم
۵,۲۰۰تومان ۵,۰۰۰تومان
تعداد:

برنج ایرانی

هرپرس
۶,۰۰۰تومان ۵,۷۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

.
۱,۵۰۰تومان
تعداد:

زیتون پرورده

.
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

سس کوچک

.
۵۰۰تومان
تعداد:

دلستر کوچک

.
۲,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

.
۲,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمام مارکها وطعمها
۲,۰۰۰تومان
تعداد: