همه
کباب
سرخ شده
چلو
غیره
نوشیدنی

کباب کوبیده گوسفندی

هر سیخ
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

کباب کوبیده مرغ

هرسیخ
۱۱,۰۰۰تومان
تعداد:

جوجه بدون استخوان(۲۰۰ گرمی)

هرسیخ
۲۱,۰۰۰تومان ۲۰,۰۰۰تومان
تعداد:

جوجه بدون استخوان ۳۰۰ گرمی

هرسیخ
۲۴,۰۰۰تومان ۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

بال و بازومرغ( ۶تیکه)

هرسیخ
۱۷,۰۰۰تومان ۱۶,۰۰۰تومان
تعداد:

بال و بازومرغ (۸ تیکه)

هرسیخ
۲۰,۰۰۰تومان ۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

بازو مرغ(۵ تیکه)

هرسیخ
۱۷,۰۰۰تومان ۱۶,۰۰۰تومان
تعداد:

بازو مرغ(۷ تیکه)

هر سیخ
۱۹,۰۰۰تومان ۱۷,۵۰۰تومان
تعداد:

بال مرغ(۸ تیکه)

.
۱۵,۰۰۰تومان ۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

بریانی(با مرغ گرم )

200 گرم
۹,۰۰۰تومان ۸,۵۰۰تومان
تعداد:

برنج ایرانی

هرپرس
۱۲,۰۰۰تومان ۱۱,۵۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

.
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

زیتون پرورده

.
۳,۵۰۰تومان ۳,۰۰۰تومان
تعداد:

سس کوچک

.
۱,۸۰۰تومان
تعداد:

دلستر کوچک

.
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

.
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمام مارکها وطعمها
۳,۰۰۰تومان
تعداد: