همه
استیک
کباب
نوشیدنی

استیک مرغ

۲۱,۰۰۰تومان ۲۰,۰۰۰تومان
تعداد:

فیله زعفرانی

۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

فیله مکزیکی

۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پاچین بال

۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پاچین بازو

۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پاچین میکس

۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

کباب کوبیده گوسفندی(۱۰۰ گرمی)

۱۵,۰۰۰تومان
تعداد:

دل وجگروقلوه

۱۱,۰۰۰تومان
تعداد:

قارچ کبابی

1
۸,۰۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

سیب زمینی

۷,۰۰۰تومان
تعداد:

ترشی سیر

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

زیتون

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه قوطی

تمام مارکها وطعمها
۳,۵۰۰تومان
تعداد: