همه
استیک
کباب
نوشیدنی

استیک مرغ

۱۵,۰۰۰تومان ۱۴,۳۰۰تومان
تعداد:

فیله زعفرانی

۱۵,۰۰۰تومان ۱۴,۳۰۰تومان
تعداد:

فیله گردویی

۱۷,۰۰۰تومان ۱۶,۲۰۰تومان
تعداد:

فیله مکزیکی

۱۵,۰۰۰تومان ۱۴,۳۰۰تومان
تعداد:

پاچین بال

۱۲,۰۰۰تومان ۱۱,۴۰۰تومان
تعداد:

پاچین بازو

۱۷,۰۰۰تومان ۱۶,۲۰۰تومان
تعداد:

پاچین میکس

۱۴,۰۰۰تومان ۱۳,۳۰۰تومان
تعداد:

کباب کوبیده گوسفندی(۱۰۰ گرمی)

۱۰,۰۰۰تومان ۹,۵۰۰تومان
تعداد:

کباب برگ گوسفندی(۲۵۰ گرمی)

۳۵,۰۰۰تومان ۳۳,۳۰۰تومان
تعداد:

دل وجگروقلوه

۴,۵۰۰تومان ۴,۳۰۰تومان
تعداد:

قارچ کبابی

1
۵,۰۰۰تومان ۴,۸۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

سیب زمینی

۷,۰۰۰تومان
تعداد:

ترشی سیر

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

زیتون

۳,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه قوطی

تمام مارکها وطعمها
۳,۵۰۰تومان
تعداد: