همه
کباب
خوراک
چلو
شنیسل
سرخ شده
دریایی
خورشت
نوشیدنی

چلو قفقازی با گوجه

.
۴۱,۰۰۰تومان

در انبار موجود نمی باشد

چلوکوبیده با گوجه

کوبیده 2 سیخ
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب مخصوص با گوجه

.
۳۶,۶۰۰تومان
تعداد:

چلوکوبیده مخلوط با گوجه

یک سیخ گوسفندی+یک سیخ مرغی
۲۲,۴۰۰تومان
تعداد:

چلولقمه مخصوص با گوجه

.
۳۶,۶۰۰تومان
تعداد:

چلوسلطانی ممتازبا گوجه

یک سیخ برگ  و یک سیخ…
۵۸,۴۰۰تومان
تعداد:

چلوبرگ با گوجه

.
۴۹,۶۰۰تومان
تعداد:

چلوفیله مرغ با گوجه

.
۱۷,۵۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه وزیری با گوجه

.
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه با استخوان

.
۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو شنیسل مرغ لقمه ای

.
۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

.
۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهیچه

.
۶۱,۶۰۰تومان
تعداد:

چلو گردن

.
۶۱,۶۰۰تومان
تعداد:

چلو گوشت

.
۶۱,۶۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهی شیر

.
۵۶,۲۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهی قزل آلاسرخ شده

.
۴۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوماهی قزل آلا کبابی

.
۴۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت فسنجان گوسفندی

.
۳۷,۷۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت قیمه

.
۲۰,۲۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت سبزی

.
۲۰,۲۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت بادمجان

۲۲,۴۰۰تومان
تعداد:

شیرین پلو

.
۱۷,۰۰۰تومان
تعداد:

باقلا پلو

.
۱۱,۵۰۰تومان
تعداد:

زعفران پلو

.
۹,۳۰۰تومان
تعداد:

چلو ساده

.
۹,۳۰۰تومان
تعداد:

خوراک کوبیده مخلوط با گوجه

یک سیخ گوسفندی و یک سیخ…
۱۶,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک کباب برگ باگوجه

۴۳,۱۰۰تومان
تعداد:

خوراک لقمه با گوجه

۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک سلطانی باگوجه

یک سیخ برگ و یک سیخ…
۵۱,۸۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه وزیری با گوجه

۲۲,۴۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه با استخوان

۲۳,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک مرغ سرخ شده

۱۵,۸۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهیچه

۵۵,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک گردن

۵۵,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک گوشت

۵۵,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی شیرسرخ شده

۴۹,۶۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی قزل آلاسرخ شده

۳۴,۴۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی قزل آلاکبابی

۳۵,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت فسنجان

باگوشت گوسفند
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت قیمه

۱۳,۷۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت سبزی

۱۳,۷۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت بادمجان

۱۵,۸۰۰تومان
تعداد:

کباب کوبیده گوسفندی باگوجه

هرسیخ
۱۱,۵۰۰تومان
تعداد:

سالاد شیرازی

.
۵,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد فصل

.
۵,۵۰۰تومان
تعداد:

زیتون پرورده

.
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

نوشابه قوطی

.
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

دلستر قوطی

.
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

.
۲,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ بزرگ

.
۵,۵۰۰تومان
تعداد: