همه
کباب
خوراک
چلو
شنیسل
سرخ شده
دریایی
خورشت
نوشیدنی

چلو قفقازی با گوجه

.
۵۳,۰۰۰تومان

در انبار موجود نمی باشد

چلوکوبیده با گوجه

کوبیده 2 سیخ
۳۹,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب مخصوص با گوجه

.
۴۳,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکوبیده مخلوط با گوجه

یک سیخ گوسفندی+یک سیخ مرغی
۳۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلولقمه مخصوص با گوجه

.
۵۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوسلطانی ممتازبا گوجه

یک سیخ برگ  و یک سیخ…
۷۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوبرگ با گوجه

.
۵۷,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوفیله مرغ با گوجه

.
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه وزیری با گوجه

.
۳۶,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه با استخوان

.
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو شنیسل مرغ لقمه ای

.
۳۹,۰۰۰تومان
تعداد:

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

.
۲۶,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهیچه

.
۱۱۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو گردن

.
۷۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو گوشت

.
۷۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهی شیر

.
۷۳,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهی قزل آلاسرخ شده

.
۴۵,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوماهی قزل آلا کبابی

.
۴۵,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت فسنجان گوسفندی

.
۵۳,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت قیمه

.
۳۴,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت سبزی

.
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت بادمجان

۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

شیرین پلو

.
۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

باقلا پلو

.
۱۶,۰۰۰تومان
تعداد:

زعفران پلو

.
۱۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ساده

.
۱۰,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک کوبیده مخلوط با گوجه

یک سیخ گوسفندی و یک سیخ…
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک کباب برگ باگوجه

۵۰,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک لقمه با گوجه

۳۵,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک سلطانی باگوجه

یک سیخ برگ و یک سیخ…
۶۳,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه وزیری با گوجه

۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه با استخوان

۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک مرغ سرخ شده

۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهیچه

۹۳,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک گردن

۷۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک گوشت

۶۹,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی شیرسرخ شده

۶۳,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی قزل آلاسرخ شده

۳۶,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی قزل آلاکبابی

۳۵,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت فسنجان

باگوشت گوسفند
۴۰,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت قیمه

۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت سبزی

۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت بادمجان

۲۰,۰۰۰تومان
تعداد:

کباب کوبیده گوسفندی باگوجه

هرسیخ
۱۵,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد شیرازی

.
۶,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد فصل

.
۵,۵۰۰تومان
تعداد:

زیتون پرورده

.
۴,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه قوطی

.
۳۵,۰۰۰تومان
تعداد:

دلستر قوطی

.
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

.
۲,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ بزرگ

.
۶,۰۰۰تومان
تعداد: