همه
چلو
کباب
سرخ شده
دریایی
خورشت
نوشیدنی

چلوکباب کوبیده

ممتازدرویش
۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب لقمه

ممتازدرویش
۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب یونانی

ممتازدرویش
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب میکس

ممتازدرویش
۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب برگ

ممتازدرویش
۳۵,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب سلطانی

ممتازدرویش
۴۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب بختیاری

ممتازدرویش
۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو شیشلیک

ممتازدرویش
۶۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهیچه

ممتازدرویش
۵۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو گوشت سرخ شده

ممتازدرویش
۴۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهی قزل آلا

ممتازدرویش
۲۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه کباب

ممتازدرویش
۱۷,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو مرغ سرخ شده

ممتازدرویش
۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه با استخوان

ممتازدرویش
۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو قورمه سبزی

ممتازدرویش
۱۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت قیمه

ممتازدرویش
۱۲,۰۰۰تومان
تعداد:

برنج ساده

ممتازدرویش
۵,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمام مارک ها
۲,۰۰۰تومان
تعداد:

دلستر کوچک

تمام مارک ها
۲,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

تمام مارک ها
۲,۰۰۰تومان
تعداد:

آب معدنی کوچک

تمام مارکها
۱,۰۰۰تومان
تعداد: