همه
چلو
کباب
سرخ شده
دریایی
خورشت
نوشیدنی

چلوکباب کوبیده

ممتازدرویش
۳۹,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب لقمه

ممتازدرویش
۴۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب یونانی

ممتازدرویش
۳۹,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب میکس

ممتازدرویش
۳۷,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب برگ

ممتازدرویش
۵۷,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب سلطانی

ممتازدرویش
۷۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب بختیاری

ممتازدرویش
۶۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو شیشلیک

ممتازدرویش
۹۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهیچه

ممتازدرویش
۹۴,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو گوشت سرخ شده

ممتازدرویش
۸۳,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهی قزل آلا

ممتازدرویش
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه کباب

ممتازدرویش
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو مرغ سرخ شده

ممتازدرویش
۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه با استخوان

ممتازدرویش
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو قورمه سبزی

ممتازدرویش
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو خورشت قیمه

ممتازدرویش
۳۳,۰۰۰تومان ۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

برنج ساده

ممتازدرویش
۱۵,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمام مارک ها
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

دلستر کوچک

تمام مارک ها
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

تمام مارک ها
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

آب معدنی کوچک

تمام مارکها
۲,۰۰۰تومان
تعداد: