همه
غیره
سوخاری
پیتزا
مینی پیتزا
ساندویچ
سرخ شده
سالاد
نوشیدنی

x food گوشت

گوشت ریش شده +پنیر پیتزا+قارچ +ذرت+فلفل…
۲۶,۰۰۰تومان
تعداد:

x food مرغ

مرغ ریش شده+پنیر پیتزا+قارچ+ذرت+فلفل دلمه
۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

x food میکس

گوشت و مرغ ریش شده+پنیر پیتزا+قارچ+ذرت+فلفل…
۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

x food چنگالی گوشت

گوشت ریش شده+پنیر پیتزا+قارچ+ذرت+فلفل دلمه
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

x food چنگالی مرغ

مرغ ریش شده+پنیر پیتزا+قارچ+ذرت+فلفل دلمه
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

x food چنگالی میکس

گوشت و مرغ ریش شده+پنیر پیتزا+قارچ+ذرت+فلفل…
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

فیله سوخاری ۳ تیکه

3 تیکه_سیب زمینی_سالاد کلم_نان
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

فیله سوخاری ۵ تیکه

5 تیکه_سیب زمینی_سالاد کلم_نان
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

فیله سوخاری ۷ تیکه

7 تیکه_سیب زمینی _سالاد کلم_نان
۳۶,۰۰۰تومان
تعداد:

بازو سوخاری ۷ تیکه

7 تیکه_سیب زمینی سالاد کلم _نان
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

بازو سوخاری ۱۰ تیکه

10 تیکه -سیب زمینی_سالاد کلم_نان
۳۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا استثنایی

ژامبون نود درصد گوشت تنوری+پنیر پیتزا+فلفل…
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا ویژهxfood

ژامبون گوشت و مرغ+گوشت ریش شده+پنیر…
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت و مرغ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه+قارچ
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ+پنیر پیتزا+پنیر گودا+فلفل…
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۳۵,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا چیکن

مرغ ریش شده+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ شده+ادویه مخصوص+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۳۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا میکس

گوشت ریش شده+مرغ ریش شده+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل…
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مکزیکی

گوشت چرخ شده+ادویه مخصوص+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی +قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و سوسیس

سوسیس حلقه شده +قارچ+پنیر پیتزا +فلفل…
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سبزیجات

قارچ خام +ادویه +پنیر پیتزا+فلفل دلمه…
۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا استثنایی

ژامبون 90 درصد گوشت تنوری+پنیر پیتزا+فلفل…
۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا ویژه xfood

ژامبون گوشت ومرغ+گوشت ریش شده+پنیر پیتزا+فلفل…
۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت و مرغ+پنیر پیتزا+پنیر گودا+فلفل…
۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ+پنیر پیتزا+پنیر گودا+فلفل…
۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا چیکن

مرغ ریش شده+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۲۶,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ شده+ادویه مخصوص+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا میکس

گوشت ریش شده+مرغ ریش شده+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل…
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا مکزیکی

گوشت چرخ شده+ادویه مخصوص+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا قارچ و سوسیس

سوسیس حلقه شده+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه
۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

مینی پیتزا سبزیجات

قارچ خام+ادویه+پنیر پیتزا+فلفل دلمه+گوجه+ذرت+زیتون
۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

ساندوچ زاپاتا

گوشت ریش شده+ژامبون+پنیر پیتزا+قارچ+ذرت+فلفل دلمه
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

ساندویچ برست

فیله سوخاری+نان همبر+سس مخصوص
۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

هات داگ پنیری

هات داگ+پنیر تست+سس مخصوص
۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

هات داگ معمولی

هات داگ+سس مخصوص
۱۵,۰۰۰تومان
تعداد:

همبر مخصوص

گوشت همبر سرخ شده بر روی…
۱۵,۰۰۰تومان
تعداد:

همبر ذغالی

گوشت همبر سرخ شده بر روی…
۱۷,۰۰۰تومان
تعداد:

قارچ برگر

گوشت همبر+قارچ+پنیر تست+سیب زمینی
۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

چیز برگر

گوشت همبر+ورق ژامبون+پنیر تست+سیب زمینی
۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

دوبل برگر

دو عدد گوشت همبر+ورق ژامبون+سیب زمینی
۲۶,۰۰۰تومان
تعداد:

تاپ برگر

دوعدد گوشت همبر+ورق ژامبون+پنیر تست+سیب زمینی
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

قارچ سوخاری

۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

سیب زمینی

۹,۰۰۰تومان
تعداد:

سیب زمینی و پنیر

۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

نان سیر

۱۷,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد فصل

کاهو+گوجه+خیار+هویج+زیتون
۶,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد کلم

کلم+سس مخصوص+هویج
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد اندونزی

کلم+سس مخصوص+هویج+ذرت+کشمش
۵,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد چیکن

کاهو+مرغ ریش شده+گوجه+هویح+ذرت+نخود فرنگی
۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمام مارکها وطعمها
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

دلستر کوچک

تمام مارک ها
۲,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

تمام مارک ها
۲,۰۰۰تومان
تعداد: