همه
غیره
کباب
نوشیدنی

دیس+یک بسته سبزی+ ۳عدد نان

برای بسته بندی حتما انتخاب گردد.
۳,۷۰۰تومان
تعداد:

هر سیخ جوجه کباب(با استخوان)

بدون نان وسبزی
۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

هرسیخ کباب کوبیده گوسفندی

بدون نان وسبزی
۷,۵۰۰تومان
تعداد:

هر سیخ کباب کوبیده مرغ

بدون نان وسبزی
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

هر عدد نان اضافی

۳۵۰تومان
تعداد:

هر بسته سبزی خوردن اضافی

۱,۰۰۰تومان
تعداد:

هر سیخ گوجه

۱,۵۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

.
۲,۰۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

تمام مارکها وطعم ها
۲,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ بزرگ

۵,۵۰۰تومان
تعداد:

نوشابه ی بزرگ

تمام مارکها و طعمها
۴,۵۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمام مارکها و رنگها
۲,۰۰۰تومان
تعداد: