همه
غیره
کباب
نوشیدنی

دیس+یک بسته سبزی+ ۳عدد نان

برای بسته بندی حتما انتخاب گردد.
۵,۵۰۰تومان
تعداد:

هر سیخ جوجه کباب(با استخوان)

بدون نان وسبزی
۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

هرسیخ کباب کوبیده گوسفندی

بدون نان وسبزی
۱۵,۰۰۰تومان
تعداد:

هر سیخ کباب کوبیده مرغ

بدون نان وسبزی
۱۲,۰۰۰تومان
تعداد:

هر عدد نان اضافی

۵۰۰تومان
تعداد:

هر بسته سبزی خوردن اضافی

۳,۵۰۰تومان
تعداد:

هر سیخ گوجه

۳,۵۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

.
۴,۰۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

تمام مارکها وطعم ها
۳,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ بزرگ

۶,۵۰۰تومان
تعداد:

نوشابه ی بزرگ

تمام مارکها و طعمها
۵,۵۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمام مارکها و رنگها
۳,۵۰۰تومان
تعداد: