همه
چلو
کباب
خوراک

چلوکباب سلطانی

.
۷۰,۰۰۰تومان ۶۹,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب بلدرچین

.
۳۶,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوجوجه ترش

.
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهیچه

۱۰۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوقفقازی

۴۲,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوبرگ ممتاز

۵۶,۰۰۰تومان ۵۵,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوخورشت قیمه

۳۱,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوخورشت سبزی

۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوخورشت فسنجان لقمه ای

۴۹,۰۰۰تومان ۴۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب لقمه

۳۹,۰۰۰تومان ۳۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکوبیده مرغ

۲۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکوبیده گوسفندی

۳۷,۰۰۰تومان
تعداد:

چلومرغ سرخ شده

۲۳,۰۰۰تومان ۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه با استخوان

۳۲,۰۰۰تومان ۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوجوجه وزیری

۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلواکبرجوجه

۳۲,۰۰۰تومان ۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوماهی

۴۲,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب نگین دار

۴۰,۰۰۰تومان ۳۹,۰۰۰تومان
تعداد:

شیرین پلو

.
۱۷,۲۰۰تومان ۱۶,۳۰۰تومان
تعداد:

چلوساده

.
۸,۴۰۰تومان ۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پلو زعفرانی

۹,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهیچه

۹۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک قفقازی

۴۰,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک برگ ممتاز

۴۸,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت سبزی

۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت قیمه

۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت فسنجان لقمه ای

۴۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک کباب لقمه

۳۰,۰۰۰تومان ۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک کوبیده گوسفندی(۳ سیخ)

3 سیخ
۴۰,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک کوبیده مرغ(۳ سیخ)

3 سیخ
۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک مرغ سرخ شده

۱۶,۳۰۰تومان ۱۶,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه با استخوان

۲۲,۰۰۰تومان ۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه وزیری

۲۱,۰۰۰تومان ۱۹,۸۰۰تومان
تعداد:

خوراک اکبر جوجه

۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی

۳۴,۷۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک کباب نگین دار

۳۲,۰۰۰تومان ۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

کوبیده اضافه گوسفند(هر سیخ)

۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

کوبیده اضافه مرغ(هرسیخ)

۷,۰۰۰تومان
تعداد:

سوپ

۵,۰۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

۲,۸۰۰تومان
تعداد:

ماست

۱,۲۰۰تومان
تعداد:

سالادشیرازی

۵,۷۰۰تومان
تعداد:

سالادفصل

۵,۷۰۰تومان
تعداد:

زیتون پرورده

۲,۸۰۰تومان
تعداد:

گوجه

۵,۰۰۰تومان
تعداد: