همه
چلو
کباب
خوراک
استیک
شنیسل
غیره
پاستا
فیله
پیتزا

چلوکباب سلطانی

.
۵۹,۰۰۰تومان ۵۶,۲۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب بلدرچین

.
۳۲,۲۰۰تومان ۳۰,۶۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب بختیاری

.
۴۲,۰۰۰تومان ۳۹,۹۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب درباری

.
۳۷,۷۰۰تومان ۳۵,۸۰۰تومان
تعداد:

چلوجوجه ترش

.
۲۷,۹۰۰تومان ۲۶,۶۰۰تومان
تعداد:

چلوجوجه عربی

.
۳۰,۰۰۰تومان ۲۸,۵۰۰تومان
تعداد:

چلوجوجه لبنانی

.
۳۱,۰۰۰تومان ۲۹,۶۰۰تومان
تعداد:

چلوفیله جوجه

.
۲۸,۹۰۰تومان ۲۷,۵۰۰تومان
تعداد:

چلو ماهیچه

۶۰,۶۰۰تومان ۵۷,۷۰۰تومان
تعداد:

چلوقفقازی

۴۲,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوبرگ ممتاز

۴۹,۳۰۰تومان ۴۷,۰۰۰تومان
تعداد:

چلوخورشت قیمه

۲۲,۴۰۰تومان ۲۱,۳۰۰تومان
تعداد:

چلوخورشت سبزی

۲۲,۴۰۰تومان ۲۱,۳۰۰تومان
تعداد:

چلوخورشت فسنجان لقمه ای

۴۶,۱۰۰تومان ۴۳,۸۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب لقمه

۲۹,۷۰۰تومان ۲۸,۲۰۰تومان
تعداد:

چلوکوبیده مرغ

۱۸,۰۰۰تومان ۱۷,۱۰۰تومان
تعداد:

چلوکوبیده گوسفندی

۲۸,۶۰۰تومان ۲۷,۲۰۰تومان
تعداد:

چلومرغ سرخ شده

۲۳,۴۰۰تومان ۲۲,۳۰۰تومان
تعداد:

چلو جوجه با استخوان

۲۹,۱۰۰تومان ۲۷,۷۰۰تومان
تعداد:

چلوجوجه وزیری

۲۷,۹۰۰تومان ۲۶,۶۰۰تومان
تعداد:

چلواکبرجوجه

۲۳,۵۰۰تومان ۲۲,۳۰۰تومان
تعداد:

چلوماهی

۴۱,۸۰۰تومان ۳۹,۷۰۰تومان
تعداد:

چلوکباب نگین دار

۳۰,۸۰۰تومان ۲۹,۲۰۰تومان
تعداد:

شیرین پلو

.
۱۷,۲۰۰تومان ۱۶,۳۰۰تومان
تعداد:

چلوساده

.
۸,۴۰۰تومان ۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پلو زعفرانی

۸,۴۰۰تومان ۸,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهیچه

۵۳,۶۰۰تومان ۵۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک قفقازی

۳۵,۰۰۰تومان ۳۳,۲۰۰تومان
تعداد:

خوراک برگ ممتاز

۴۲,۲۰۰تومان ۴۰,۱۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت سبزی

۱۴,۷۰۰تومان ۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت قیمه

۱۴,۷۰۰تومان ۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک خورشت فسنجان لقمه ای

۳۷,۱۰۰تومان ۳۵,۳۰۰تومان
تعداد:

خوراک کباب لقمه

۲۲,۶۰۰تومان ۲۱,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک کوبیده گوسفندی(۳ سیخ)

3 سیخ
۳۲,۷۰۰تومان ۳۱,۱۰۰تومان
تعداد:

خوراک کوبیده مرغ(۳ سیخ)

3 سیخ
۱۴,۷۰۰تومان ۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک مرغ سرخ شده

۱۶,۳۰۰تومان ۱۵,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه با استخوان

۲۲,۰۰۰تومان ۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک جوجه وزیری

۲۱,۰۰۰تومان ۱۹,۸۰۰تومان
تعداد:

خوراک اکبر جوجه

۱۶,۴۰۰تومان ۱۵,۶۰۰تومان
تعداد:

خوراک ماهی

۳۴,۷۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

خوراک کباب نگین دار

۲۳,۲۰۰تومان ۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

کوبیده اضافه گوسفند(هر سیخ)

۱۰,۵۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان
تعداد:

کوبیده اضافه مرغ(هرسیخ)

۵,۰۰۰تومان ۴,۷۰۰تومان
تعداد:

سوپ

۴,۵۰۰تومان
تعداد:

ماست و موسیر

۲,۲۰۰تومان
تعداد:

ماست

۱,۲۰۰تومان
تعداد:

سالادشیرازی

۵,۷۰۰تومان
تعداد:

سالادفصل

۵,۷۰۰تومان
تعداد:

زیتون پرورده

۲,۸۰۰تومان
تعداد:

گوجه

۳,۷۰۰تومان
تعداد:

استیک شاتو بریان

.
۴۲,۶۰۰تومان ۴۰,۴۰۰تومان
تعداد:

استیک قارچ

.
۴۰,۴۰۰تومان ۳۸,۴۰۰تومان
تعداد:

استیک فلفل

.
۳۶,۰۰۰تومان ۳۴,۲۰۰تومان
تعداد:

استیک مرغ

.
۲۸,۴۰۰تومان ۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

شنیسل مرغ

.
۲۰,۸۰۰تومان ۱۹,۷۰۰تومان
تعداد:

جوجه چینی

.
۲۰,۲۰۰تومان ۱۹,۲۰۰تومان
تعداد:

جوجه مکزیکی

.
۲۳,۰۰۰تومان ۲۱,۸۰۰تومان
تعداد:

پاستا مخصوص

.
۱۴,۲۰۰تومان ۱۳,۵۰۰تومان
تعداد:

پاستا چیکن آلفردو

.
۱۳,۱۰۰تومان ۱۲,۵۰۰تومان
تعداد:

پاستا سبزیجات

.
۱۲,۰۰۰تومان ۱۱,۴۰۰تومان
تعداد:

پاستا میگو

.
۲۰,۷۰۰تومان ۱۹,۷۰۰تومان
تعداد:

میگوکبابی

.
۴۴,۷۰۰تومان ۴۲,۵۰۰تومان
تعداد:

میگو پفکی

.
۴۴,۷۰۰تومان ۴۲,۵۰۰تومان
تعداد:

فیله سوخاری ۵ تکه

.
۲۵,۰۰۰تومان ۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

فیله سوخاری ۳ تکه

.
۲۰,۰۰۰تومان ۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزاخانواده مخصوص مهرگان

.
۶۰,۰۰۰تومان ۵۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزاخانواده مرغ وقارچ

.
۵۵,۰۰۰تومان ۵۲,۵۰۰تومان
تعداد:

پیتزاخانواده گوشت و قارچ

.
۵۸,۰۰۰تومان ۵۵,۲۰۰تومان
تعداد:

پیتزامخصوص مهرگان

.
۲۲,۰۰۰تومان ۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزامرغ و قارچ

.
۲۰,۰۰۰تومان ۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف

.
۲۳,۰۰۰تومان ۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزامخصوص

.
۱۷,۰۰۰تومان ۱۶,۲۰۰تومان
تعداد:

پیتزاقارچ و پنیر

.
۱۶,۰۰۰تومان ۱۵,۲۰۰تومان
تعداد:

نوشابه قوطی

تمام مارکها
۳,۲۰۰تومان
تعداد:

دلستر قوطی

۳,۳۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

۲,۸۰۰تومان
تعداد:

آب معدنی کوچک

۱,۲۰۰تومان
تعداد: