توصیه های غذایی بزرگان

امام علي (ع): به هنگام غذا خوردن خداي را ياد كنيد و از بيهوده گويي اجتناب كنيد،زیرا که غذا نعمت و رزقی از خداوند است و بر شماست كه در آن خداي را ياد كرده و شكر گوييد.

امام علي (ع) در سفارش هاي خود به كميل : به گاه غذا خوردن از آن كسي نام ببر كه با وجود نام او، ديگر هيچ دردي زيان نمي رساند و نامش، شفاي همه بيماري ها و ناتن درستي هاست.

امام علي (ع): هر كس خواست غذا بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالي از غذا خوردن دست بكشد كه هنوز ميل به خوردن دارد و به آن احساس نياز مي كند.

امام علي (ع):هر کس که مي خواهد غذايي او را آزار ندهد، تا گرسنه نشده ، چيزي نخورد و آن گاه هم که خواست بخورد ، بگويد: “بسم الله و بالله”

امام علي(ع): در شروع به غذا خوردن، نمك بخوريد. اگر مردم مي دانستند نمك چه خاصيتي دارد هر آينه به جاي داروهاي مجرب ديگر آن را انتخاب مي كردند.

امام کاظم (ع): سفره اي که در آن نمک نباشد ، بي برکت است . آغاز کردن غذا با نمک ، براي تن درستي ، بهتر است.

محمد بن علي گويد: مردي در خراسان خدمت امام رضا (ع) بود. غذايي براي آن حضرت آوردند كه با آن سركه و نمك بود.آن حضرت آغاز غذا را با سركه شروع كردند، آن مرد گفت: قربانت گردم، شما به ما امر كرديد با نمك شروع كنيم! آن حضرت فرمودند: به درستي كه سركه ذهن را قوي و عقل را زياد مي كند.

امام باقر (ع): خداوند به حضرت موسي (ع) وحي كرد كه قوم خود را امر كن غذا را با نمك آغاز و با آن پايان دهند، در غير اين صورت اگر دچار هر بيماري شدند جز خود را ملامت نكنند.

امام علي (ع): شستن دست ها قبل از غذا، رزق را زياد مي كند، لباس ها را از آلودگي حفظ مي نمايد و چشم را تقويت مي كند.

حضرت رسول (ص):شستن (دست ها) پيش و پس از غذا ،شفايي براي تن و مايه برکت در روزي است.

0نظراتIn: بلاگ

نظرات بسته شده اند.