مشتری گرامی؛

چنانچه پس از سفارش غذا  با مشکل تاخیر غیر عرف در دریافت سفارش خود مواجه شدید می توانید با پیامک کردن کد سفارش خود به شماره ۰۹۱۳۵۲۸۳۸۵۸ ،پیگیری سفارش خود را از سامانه یزدغذا درخواست نمایید.