سوالات متداول

در بخشهای درباره یزدغذا،راهنمای سفارش از یزد غذا،قوانین ومقررات یزدغذا،درخواست همکاری با یزدغذا ،پیگیری سفارش ،ارتباط با یزدغذا و… سامانه تلاش گردیده تا کلیه مطالب بصورت کامل, ساده وشفاف نوشته شود تا کاربران محترم به راحتی بتوانند غذای خود را سفارش دهند وتحویل بگیرند. علیرغم این در صورت وجود سوالات عمومی از طرف مشتریان عزیز, به تدریج اهم آنها در بخش سوالات درج وپاسخ داده خواهد شد.